Hartelijk welkom op mijn website.

Ik ben Gerrit Snip en woon in Zuidhorn. Ben geboren in Niezijl en ben 72 jaar.
Niezijl was en is een   Cristelijke  Gemeenschap.
Mijn ouders waren niet kerkelijk aangelegd, dus ik ben groot gebracht zonder bijbel kennis
Totdat ik een vriend kreeg en die mij mee nam naar de  Zondag school van de Doopsgezinde Gemeente in Noordhorn.
Ik volgde de hele Zondag school. En toen was het gebeurd.

Ik trouwde met mijn Jantje en ging weer naar de kerk. Heb jaren de Lekenpredikers cursus gevolgd en nu mag ik voorgaan in een dienst 
Preken is mijn passie en u kunt mij altijd bellen of mailen als u preekvoorziening nodig heeft.

Ook ben ik beschikbaar om een crematie of begrafenis te leiden.

Klik hier voor beschikbaarheid of het contactformulier. E-mail: g.snip1@home.nl                   Klein Frankrijk 11
Tel.    0594504750 / 0614665258              9801 CX  Zuidhorn

Gedenk daarom je schepper in de dagen van de jeugd, 
voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt:
In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
Voordat de zon verduistert, de sterren in de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
Wanneer de deuren met de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft.
Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat.
Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte.
Prediker 12: 1 - 8.