Lijden 6 September

Lijden.
Lijden is een vreselijk onderdeel van het leven op aarde.
Ik zou zo graag willen dat het anders was. Jezus zei: In
de wereld lijdt gij verdrukking ( Johannes 16:33). Maar is
het niet geweldig dat Hij eraan toevoegde dat we moed
mogen houden, omdat Hij de wereld heeft overwonnen?
Zelfs te midden van je problemen kun je grote vreugde 
ervaren d oor uit te zien naar de geweldige heerlijkheid
bij Hem die voor jou in het verschiet ligt. Ik wil het lij-
den niet bagatelliseren. Het is pijnlijk en zwaar. Maar door 
Gods genade mag je opzien tot de Here. De Here Jezus 
weet wat het is om te lijden: want wij hebben geen hoge-
priester, die niet kan mede voelen met onze zwakheden,
maar een, die in alle dingen op gelijke wijze ( als wij) is
verzocht geweest, doch zonder te zondigen ( Hebree├źn
4:15). Dus ga ook vandaag in je lijden tot Hem. Aanvaard 
Zijn liefde. Aanvaard Zijn troost. Ervaar. Zijn heerlijkheid.

Here Jezus, het leven is een boeiende mengeling van
vreugde en verdriet, plezier en pijn. Als ik moet lijden,
help me dan om eraan te denken dat  U mijn kracht
en mijn Bevrijder bent. AMEN.